top of page

Het ontstaan van TTO-Noordzee vzw

Nog voor de vereniging TTO-Noordzee vzw. in 1978 opgericht werd, bestond er reeds al een feitelijke vereniging onder de naam ‘Club 231’. Reeds in het midden van de jaren zeventig werd door gebruik te maken van gehuurd trammaterieel van de toenmalige Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, toeristische tramritten langs de Belgische kust georganiseerd. Mede door het succes van de voor toeristen ingelegde tramritten met oud materieel kreeg de toenmalige West-Vlaamse directie van de NMVB sympathie voor dit gebeuren. Omdat de doelstellingen van de NMVB eigenlijk dergelijke toeristische activiteiten niet toelieten, zochten zij een gesprekspartner teneinde dit via deze wel te kunnen doen. Dit was de echte conceptie voor hetgeen nadien de TTO-Noordzee vzw zou worden. Als logisch gevolg hiervan kon TTO-Noordzee vzw dan, met de handtekening van de toen bevoegde minister, een exclusiviteit bekomen bij de NMVB voor het realiseren van het gestelde maatschappelijke doel.

Toerisme, Transport en Ontspanning aan de Noordzee zag het levenslicht. Een standaard-tramstel werd in 1980 volledig gerestaureerd in de toestand van de jaren '30. Het tramstel bleek al snel een trekpleister te zijn en werd gehuurd voor allerlei activiteiten of ritten.
Het toeritisch tramstel bestond uit de van Kortrijk afkomstige motorwagen standaard 9985 waar Standaard-Kust bijwagens 9944 (=19656) en 19211 aan gekoppeld werden. Om het geheel af te maken werd een goederenwagon A.18116 in dezelfde kleuren als het tramstel herschilderd. 
Het tramstel werd de allereerste toeristische tram van TTO-Noordzee vzw.
In de volgende jaren werden meer tramstellen gevormd om de vraag van toeristische ritten te kunnen uitvoeren.

Logo NMVB.jpg
trammelant-belgische-kust-evenement-belg

De oprichting van de Vlaamse Vervoersmaatschappij in 1991, en haar vernieuwde aanpak, zowel op marketing, verkoops- enexploitatiegebied, betekende eveneens voor TTO-Noordzee vzw een nieuwe start. Na de oprichting van de VVM/De Lijn, nam deze nieuwe maatschappij, de rechten en plichten van de NMVB als haar voorganger in West Vlaanderen over. Ook in deze nieuwe maatschappij vond in TTO-Noordzee vzw een nieuwe belangrijke partner en talrijke nieuwe projecten zagen het daglicht.

IMG_5741.JPG
De_Lijn.svg.png
Themaritten Standaard-kust 9942 07-05-20

Koepelorganisatie META

logo_meta.png

In 2004 gaf de Vlaamse Vervoersmaatschappij/De Lijn de opdracht tot het maken van een studie voor het beheer en exploitatie van het historische materieel en daaraan verwante objecten. De Lijn deed voorheen zaken met verschillende verenigingen, die een nauwe relatie met het vervoersbedrijf hadden. Voor De Lijn was dit een onoverzichtelijke situatie. De directie wilde een vast aanspreekpunt voor museale zaken. Na veel overleg is in 2008 de koepelorganisatie Mobiliteit Erfgoed Tram en Autobus (Meta) opgericht. De koepelvereniging META verenigt organisaties, dus ook TTO-Noordzee vzw, dewelke zich actief inzetten voor het erfgoed van het openbaar stads- en streekvervoer en vormt zo het aanspreekpunt voor de sector. Tegelijkertijd behartigt en verdedigt ze als spreekbuis de belangen van de sector.

Onze vereniging TTO-Noordzee vzw

De vriendenkring van TTO-Noordzee vzw bestaat allereerst uit de actieve medewerkers zelf. Zij steken veel vrije tijd in allerlei werkzaamheden. Ruim 30 actieve vrijwilligers zijn in 2019 werkzaam voor de exploitatie van de historische tramstellen.
De Lijn stelt ons de stelplaats van De Panne, gelegen aan de Esplanade ter beschikking voor onze publiekswerking. Het grootste deel van de activiteiten kan je dan ook in De Panne vinden. Maar ook hier restaureert de klusploeg van De Panne enkele goederen- en personenwagons.

In de tramloods van Knokke worden grote herstellingen uitgevoerd aan motorrijtuigen en aanhangrijtuigen. Het is de plek waar de vrijwilligers grotere werkzaamheden uitvoeren aan diverse tramrijtuigen in samenwerking met De Lijn. De stelplaats van Knokke is enkel te bezoeken op afspraak.
De trambestuurders zijn afkomstig uit de Vlaamse Vervoersmaatschappij/De Lijn West Vlaanderen. Hierdoor zijn zij bekwaam in het vak en beschikken over een jarenlange ervaring. TTO-Noordzee vzw zorgt voor een aanvullende training op de historische trams.

Trambegeleiders

De trambegeleiders van TTO-Noordzee vzw zijn er voor de veiligheid en assistentie van de trambestuurder(s). Zij zijn ook de gastheren en gastvrouwen voor onze reizigers. Zij geven de nodige informatie en zorgen ervoor dat de reizigers zich op de historische trams thuis voelen.

Klusploegen

De Klusploegen van Knokke en De Panne vormen het kloppend hart van de vereniging. Zij zorgen ervoor dat het historisch rollend materieel, technisch en veilig in een prima conditie blijft verkeren. Onder meer een onderhoudsbeurt en check-up voor elke rit behoort tot hun taak. Herstellingen uitvoeren en restauratieprojecten horen daar ook bij zowel in De Panne als in Knokke.
Uiteraard is onze vereniging steeds op zoek naar medewerkers die graag een handje toesteken.

20191107_133107.jpg
thumbnail_20181004_141234_resized_1.jpg
20191128_102120.jpg

Raad van bestuur

Zoals in elke vereniging is de raad van bestuur verantwoordelijk voor de goede werking van de vereniging.

bottom of page